The lonely blue world…Samotny świat błękitu …

I’m a sucker for long flowing dresses  for-redheads:    designer Blanka MatragiProject Runway contestant,  Anya Ayoung-Chee made this gorgeous creation. It's like a mix of sky and sea.Size 2, Ombre Mac DuggalOcean Dress | Carolyna's worldPinterst

A sleepy almost winter day… Through the window I am observing  blue sky… The wind is  rushing dirty white clouds… How not to be a bit melancholic… Sleepy music on the radio… Time to hug a warm  scarf, totake a good, involving book and just to relax…Today I am wearing melancholy… I am hidden in my blue, stylish pullover, slightly loose, huge enough to accommodate all my feelings, my emotions and morning moods… So here I am … So called cold colors like blue, violet, green are responsible for all the melancholic Colours of our feelings… Of course each colour has generally three temperatures: vivid, pale and regular. Thus , even a cold colour can become warmer…But it’s just not that easy …

So, about the blue…Simple blue, generally cold. Supplies us  with trust, responsibility and respect, wisdom. It is free of limits and spiritual. Expresses social status, stability and dignity. The darker it is the more conservative look. Have you noticed lawyer ‘s suit? Banks and the whole financial world! Dark, navy blue is the best here. Conservative social clubs all together with the badges , inform us about the nobility and traditions . Navy  bue is so often chosen by them too. On the other hand, light blue is often chosen by men as it  emphasizes the professional sphere… Generally, blue offers  silence, dreams and trust… Present we, poor, lonely people… Don’t we need blue world more and more? Do we search for it on a sunny sky and in whisper sea… over and over again?

When we analize fashion we should always remember that together with our dress , we wear emotions hidden behind colours. The flood of any color in fashion stands for  the result of research and observation of the street frustrations  … by the designers’ world. Out of sudden we need blue? It is better to investigate our emotions…

 

Senny, już prawie zimowy poranek…Obserwuję przez okno sine niebo… Wiatr szarpie brudno białe chmury.. I jak tu nie być nawet odrobinę melancholijnym… Senna muzyka w radiu… Czas odpowiedni, żeby przytulic ciepły szał, sięgnąć po zajmującą lekturę i zwyczajnie się zrelaksować  … Ja ukryta w swoim błękitnym, stylowym swetrzysku, trochę za dużym, ale wystarczająco wielkim , aby pomieścić moje wszystkie uczucia, moje emocje i poranne nastroje …A więc jestem tutaj… Tak zwane zimne kolory jak niebieski, fiolet, zieleń są za te wszystkie melancholijne barwy nastrojów … Naturalnie każdy kolor ma trzy temperatury: mocno nasyconą, bladą i naturalną. Tym samym , nawet zimna barwa może się ocieplić… Ale czy to takie proste…

A więc  co z tym błękitem …. Zwykły błękit , zasadniczo zimny. Daje nam zaufanie, odpowiedzialność , szacunek, mądrość. Nie zna granic i jest bardzo duchowy. Wyraża status społeczny , stabilizację i poważanie . Im jest ciemniejszy tym bardziej konserwatywny daje obraz. Zauważyliście garnitury prawników ? Banki i cały ten świat finansów ! Ciemny niebieski, czy wręcz granat sprawdzi się tu najlepiej . Konserwatywne kluby z całym tym swoim światem herbów, naszywek informują nas o swoich tradycjach i statusie. One rownież siegają po granaty. A z drugiej strony delikatniejsze błękity…   jakże chętnie wybierane przez mężczyzn przez swoją aurę profesjonalizmu… Ogólnie rzecz biorąc , błękity oferują nam ciszę , rozmarzenie i ufność…My współcześni , biedni,  samotni ludzie … Czyż nie potrzeba nam błękitu więcej i więcej ? Czy szukamy go niezmiennie w szepczącym coś tam  morzu i na słonecznym niebie?

Kiedy analizujemy modę zawsze pamietajmy, że wraz z modnym strojem wkladamy emocje skrywające się za barwami. Zalew jakichś barw w modzie jest wynikiem wnikliwych badań i obserwacji frustracji ulicy…przez świat mody. Nagle potrzebujemy błękitu ? Lepiej zbadajmy własne emocje…

Let us che  what the proverbs say about blue.

When we feel blue we feel rather miserable

A bolt from the blue it is an unexpected and sudden action

Between the devil and the deep blue see describes lack of choi. Any choice is a bad choice…

To have a pink or blue fit means to be very angry…

Once in a blue moon means… very rarely…

Out of the blue means something sudden and unexpected…

Blue-eyed boy is used for a perfect person, authority…

Blue-sky thinking it is to be open-minded thinking…

Blue movie suggests sexual content…

 

ITALIAN PROVERBS:

Avere una paura blue means to be really scared…

Avere il sangue blue means to be of a noble decent… In fact the last proverb you can find in many languages.

So , since today whenever you wear any piece of clothes remember you inform the world about the present state of your emotions…

Niebieskści w przysłowiach i powiedzeniach…

Niebieska krew…

Myśleć o niebieskich migdałach … czyli błąkać się myślami w chmurkach …

Niebieski ptak…

 

 

 

 

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment