Caipirinha, Calathea …

Caipirinha, calathea, such beautiful sounds, melody splendid … caipirinha – a popular brazilian drink, with just lime , a bit of sugar and brazilian alcohol – cachaca …Calathea – a plant which you can find in brasilian forests… If only I could choose my name I would like to be cold Calathea…a mixture of danger and sweetness… And the brazilian soul… I look at the university scientists, they are greetings each other, hugging and they just work together and like each other… How cute… in my country … impossible… Slightly stiff, official shaking hands and smiling… No more… Brazil … with all its problems and disappointments… But… so open and warm… Something to remember it by…Why do so many of us have problems with expressing emotions, or even worse… we are so closed in our shells that we even don’t feel any warmth towards the others…

 

Caipirinha, Calathea, jakże piękne dźwięki , cudowna muzyka… caipiringha – popularny brazylijski drink, ze zwyczajną limonką , odrobiną cukru i brazylijskiego alkoholu – cachaca…Calathea – roślina , którą można z łatwością odnaleźć w brazylijskich ostępach … Gdybam tylko mogła wybrać sobie moje imię , chciałabym nazywać się Calathea… mieszanka słodyczy i niebezpieczeństwa … I brazylijskiej duszy… Przyglądam się brazylijskim naukowcom uniwersyteckim , witają się , obejmują , a oni przecież tylko ze sobą pracują i lubią się … Jakże urocze… w moim kraju nie do pomyślenia … My…Odrobinę sztywni , oficjalnie wymieniamy uścisk dłoni i uśmiechamy się … Nic poza tym …A Brazylia ze swoimi frustracjami, rozczarowaniami… Ale jakże otwarta i ciepła … Coś czego warto nie zapomnieć…Dlaczego tak wielu spośród nas ma problem z okazywaniem emocji lub co gorsza, jesteśmy tak zamknięci w swoich muszlach, że nawet nie czujemy tego ciepła w stosunku do innych…

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment