Rings… Pierścienie…

I look at myself in the mirror…. Two big rings so close to each other… bracelet…and a silver necklace… well, too much? Maybe, but you know I realized that whenever I try to consider the fact whether it is enough or too much… I put some limitations on my creativity and… yes, on  my personality, my desires. I remember that during my visage lessons I was thought which colours to match – never more than three at one look… you know , fortunately I very quickly realized that it is good to know the rules but it is better to forget them and to be open for new experiences… Still … How difficult it is to stop controlling everything. We are so different from each other, so why to considear the fact if our look follows any rules… Only breaking rules and following our heart can result in something new, unique and interesting… So, two rings? Sure, why not?Znalezione obrazy dla zapytania Iris ApfelZnalezione obrazy dla zapytania Iris ApfelIris Apfel

Znalezione obrazy dla zapytania piaggiZnalezione obrazy dla zapytania piaggiAnna Piaggi

 

Patrzę na swoje odbicie w lustrze…Dwa olbrzymie pierścienie jakże blisko siebie… bransoletka …i srebrny naszyjnik… Hm…zbyt wiele? Może , ale wiecie  co? Zdałam sobie sprawę , że za każdym razem, jak tylko staram się rozważać fakt, czy już przesadziłam , tak naprawdę narzucam sobie ograniczenia na własną kreatywność i… tak na moją osobowość , moje pragnienia. Pamiętam, że podczas  moich szkoleń wizażowych , kiedy to uczono mnie jakie kolory zestawiać ze sobą  - nigdy więcej niż trzy na raz ….  szybko zrozumiałam, że warto znać reguły, ale najlepiej o nich szybko zapomnieć. One mają tylko stanowić czynnik rozwoju , a nie ograniczenia! Lepiej być otwartym na nowe doświadczenia … Ale… Jakże trudno jest przestać kontrolować wszystko. Tak bardzo się wszyscy miedzy sobą różnimy , więc, czemu zastanawiać  się nad tym, czy nas wygląd jest zgodny z jakimiś zasadami … Jedynie łamanie zasad i podążanie za głosem serca może zaowocować czymś nowym, niepowtarzalnym i interesującym … Więc, dwa pierścienie ? Jasne, a czemuż by nie ?

 

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment