Together … Razem…(part3)

 

Getting old and still together… I am looking at old couples… Both 80+ , both ill, still supporting, comforting and taking care of each other and smiling… Another couple, always very active but now 80+ obviously less… often quarrelling that the partner does not hear, understand etc…I am looking at some pictures … An old couple in a car, holding hands, smiling and the amazing look containing their so private mysteries…Another couple … dancing with so much care , attention and engagement….Two older peopole dancing in the sea dunes and laughing… Two old people, the man with a stick to support, they are hugging each other… How beautiful…After almost 40 years of marriage, some of us still stop breathing being along, so full of love… Still…

Znalezione obrazy dla zapytania old couplesZnalezione obrazy dla zapytania old couplesZnalezione obrazy dla zapytania old couplesOld couples

Starzeć się , ale ciągle razem… Patrzę na starsze pary…Obydwoje 80+, obydwoje chorzy, ale jakże wspierający, pocieszający , dbający o siebie na wzajem i …uśmiechnięci … Inna para, niegdyś szalenie aktywna, ale teraz obydwoje 80+ już trochę mniej … cuagle skłóceni , a to że partner nie słyszy, nie rozumie itc….Patrzę na zdjęcia …Starsza para w samochodzie , trzymająca się za ręce, uśmiechnięta , a ten zdumiewający uśmiech kryjący jakże osobiste tajemnice… Inna para…tańcząca z taką dbałością , uwagą i zaangażowaniem…Dwoje starszych ludzi tańczących w falach morza i roześmianych… Dwoje starszych ludzi, mężczyzna podpierający się laską, obejmują się wzajemnie… Jakże to piękne … Niektórzy z nas nawet po blisko 40 latach małżeństwa ciągle jeszcze przestają oddychać , gdy zostają sami… Niezmiennie…

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment