Limitations… Ograniczenia….

We celebrate a lot of things, we celebrate our style, situations, people… I try to understand why in fact it means that we celebrate limitations… Maybe because we sort of close to new experiences, situations, extravagance… We manifest our belonging to a chosen group of the society through our clothes, haircut, behavior…Ok … we look for the sense of stability but it also means that we reject  SOMETHING NEW…

Znalezione obrazy dla zapytania styles in fashionZnalezione obrazy dla zapytania styles in fashionStylesZnalezione obrazy dla zapytania styles in fashion

Celebrujemy wiele rozmaitych rzeczy… celebrujemy nasz styl, sytuacje, ludzi…Próbuję zrozumieć co to właśnie może oznaczać , że celebrujemy ograniczenia… Może w pewnym sensie zamykamy się na nowe sytuacje, doświadczenia, ekstrawagancje…Manifestujemy naszą przynależność do wybranej grupy społecznej poprzez ubrania, które nosimy, fryzurę, zachownie … W porządku …poszukujemy przecież poczucia stabilności, ale oznacza to rownież , że odrzucamy TO CO NOWE…

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment