Someone else…Ktoś inny…

Why do we put so much effort to look, behave like someone else? Why do we give up our own , original and unique style to resemble someone famous and we decide that he is better than we are…We lose so much time and energy…and what for. Finally, we are just a compendium of  opinions, believes and desires…but not ours…sometimes we strongly believe that it is us…but usually that is not true. For years we are trained by society to adopt all the rules which the others think they  are the best for us…Not only we are trained…we are ditched and we stop belonging  to ourselves any more…Maybe that is the reason why so many people can not find their own way when they stop working and out of sudden they don’t know which way they should follow…

The History of the HandbagIssey Miyake Fall 2014 RTW   this belongs in fantasy fashion, i like the print on the skirt and the geometric shaping of the jacketPLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 2014 spring/summer “TRANSLUCENCY” CollectionMy styles on pinterest

Dlaczego tak wiele wysiłku wkładamy w to, żeby wyglądać , zachowywać się jak ktoś inny ? Czemu porzucamy nasz unikalny i jedyny w swoim rodzaju styl , żeby tylko przypominać kogoś sławnego i stwierdzamy, że jest kimś lepszym niż my sami…Tracimy tak wiele czasu i energi … i po co …W efekcie stajemy się zaledwie kompendium opinii , przekonań i pragnień …ale nie naszych… czasem jesteśmy głęboko przekonani, że to my…ale zazwyczaj nie jest to prawdą. Przez lata jesteśmy trenowani przez społeczeństwo w przyswajaniu zasad, które inni uznają za najlepsze dla nas…Nie tylko trenowani…jesteśmy wręcz drenowani…Może właśnie dlatego tak wielu spośród nas nie może znaleźć swojej wlasnej drogi, kiedy przestajemy pracować i nagle nie wiemy właściwie , w ktorą stronę podążyć …

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment