In the garden… W ogrodzie….

Znalezione obrazy dla zapytania the most beautiful home gardensZnalezione obrazy dla zapytania the most beautiful home gardens

The most beautiful gardens

I have just read in a book about a group of friends sitting and talking in the garden…Christmas  Carols on the radio… winter… What is going on… Why garden…why friends…I have realized it is just longing for carefree chatting, the moments when bees, butterflies make us happy, green grass relax and wind sway our lazy emotions…no troubles…just talking…no new people around, who introduce the effort of novelty…sometimes it is fine to meet new people, new situations…but sometimes we need only those safe, soft circumstances…and sunny garden…the promise of relax…

Właśnie przeczytałam w książce o grupie przyjaciół siedzących i rozmawiających w ogrodzie…Kolędy bożonarodzeniowe w radio…zima…Co się dzieje …Czemu ten ogród…czemu przyjaciele…Zdałam sobie sprawę, ze to zwyczajna tęsknota za beztroską gadaniną, za tymi chwilami, kiedy pszczoły ,  motyłe przynoszą szczęście , zielone trawy relaksują a wiatr kołysze nasze leniwe emocje… zero trosk, tylko rozmowy, żadnych niznajomych twarzy, które wprowadzą wysiłek nowości … czasami przyjemnie jest poznać nowe osoby , nowe sytuacje… ale czasem potrzeba nam tylko tych bezpiecznych, ciepłych okoliczności … i słonecznego ogrodu… obietnicy relaksu…

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment