To own a child…Posiadać dziecko…

To own a child…When I think about that I see how silly expression it is. How can we possess another person, even a child.  We say we give life to a child… So if we give life let us be consistent… let us be a pattern to follow, a friend to be able support if needed, a shadow to be ready to comfort if necessary… But we can not expect that our child will act according to our ideas , ambition or even dreams that never came true in our own life… Our children have to make their own mistakes , explore the reality to decide what is right what is wrong….For them…What doesn’t work with us can work with them…. So… let us be better a friend rather than a boss, who expects results, career , family and grandchildren…It seems to be the only way not to be disappointed… So let us try not create our children’s path according to a template . Let us accept their fails and successes …. just as normal aspects of life….

Znalezione obrazy dla zapytania children picturesChildren

Posiadać dziecko… Kiedy tylko o tym myślę, dostrzegam jakże niemądre jest to stwierdzenie.  Jak możemy posiadać inna osobę , nawet jeśli to dziecko… Jeżeli dajemy , jak to się powszechnie mówi życie dziecku, bądźmy konsekwentni… bądźmy wzorem do naśladowania,  przyjacielem , który zawsze wspomoże w potrzebie … Ale nie możemy oczekiwać, że nasze dziecko będzie postępować zgodnie z naszymi pomysłami , ambicjami, czy wręcz marzeniami , których nam nie udało się zrealizować… Nasze dzieci musza móc popełniać własne błędy , badać rzeczywistość tak, aby samemu zadecydować co jest złe a co dobre… Dla nich…To co nie było dobre dla nas niekoniecznie musi być złe dla nich … A więc może warto być raczej przyjacielem niż szefem, który oczekuje rezultatów , kariery, rodziny i wnuków … Wydaje się to stanowić jedyną rozsądną drogą , jeśli nie chcemy być rozczarowani… Więc postarajmy się nie układać życia  naszych dzieci według jakichś schematów . Zaakceptujemy ich sukcesy i porażki … jak zwykłe elementy życia …l

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment