SOS for shopping….SOS dla zakupów….

I have just read an article about shopping online… It is maybe not a new and modern trend but still, it causes a lot of discussions – Is is better or not compering to traditonal way of shopping. I discushed this issue with young people who are definitely more open to such modern  solutions. We talked about the advantages and disadvantages. There are a lot of good sides about both .  Shopping online can be beneficial for any technical devices, as you can be more sure about the quality and your expectations…Yes, it is  cheaper…But…where is the place for the whole selling art? I remember, when I visited last winter my friend in Egypt, we went shopping one day…We entered a colourful shop, walls covered by fabulous carpets, clothes, scarves, hasssocks…Amazing atmosphere…We are set by the owner on some colourful hassocks…in some minutes tea is ready…we are relishing the marvelous taste of the liquid…in the meantime our friend is seeing over the stuff to buy…The seller is demonstrating his goods … emphasizing the quality, huge choice, colours…like a fairy tale …Another picture…India…together with my husband we are buying some jewelry…While we are seeing over the stuff, somebody is getting some tea, which in fact is liquid made from some spices…we are talking about India…one of the men is from Cashmere, so he is showing some amazing photos from there…ART OF SELLING?…Do we really want to deprive us from  such interactions, unique experiences? Do we really want just to click buttons on the keyboard instead of meeting interesting people, touching the thing that we want to buy, delighting the colours, the smell… Well, is it worth giving up all the pleasure just to get something quickly, quickly, quickly…

Właśnie przeczytałam artykuł o robieniu zakupów w internecie…W zasadzie nie jest to może najnowszy sposób kupowania, ale niezmiennie stanowi temat wielu dyskusji –  Czy jest on lepszy w porównaniu do tradycyjnej metody robienia zakupów? Rozmawiałam na ten temat z młodymi ludźmi, którzy zdecydowanie są bardziej otwarci na nowe rozwiązania. Dyskutowalusmy o wadach i zaletach. Oba sposoby mają naturalnie wiele pozytywów…Zakupy przez internet mogą byc dobrodziejstwem zwłaszcza w przypadku sprzętu technicznego, jako ze można byc pewnym nie tylko jakości ale i naszych oczekiwań… Jasne, jest taniej …Ale…gdzie to miejsce na całą tę sztukę handlową? Pamietam, kiedy zeszłej zimy odwiedziłam mojego przyjaciela w Egipcie, pewnego dnia wybraliśmy się na zakupy…Weszliśmy do cudownego sklepu, ściany pokryte bajecznymi dywanami, tkaninami, szalami, pufami…Niesamowita atmosfera…Właściciel sadza nas na barwnych pufach…w parę minut gotowa jest herbata…rozkoszujemy się cudownym smakiem płynu…w międzyczasie nasz przyjaciel przegląda towar …Sprzedawca demonstruje swoje dobra…zwraca uwagę na jakość, ogromny wybór , kolory…jak w baśnI…Inny obrazek…Indie…razem z moim mężem kupujemy biżuterię… W czasie jak ją oglądamy, ktoś przynosi nam herbatę , która tak naprawdę jest naparem z przypraw…rozmawiamy o Indiach, jeden z mężczyzn jest z Kaszmiru, pokazuje nam niesamowite zdjęcia stamtąd …SZTUKA SPRZEDAŻY? Czy naprawdę chcemy pozbawić siebie takich relacji, jedynych w swoim rodzaju doświadczeń ? Czy faktycznie chcemy zaledwie nacisnąć przycisk na klawiaturze zamiast spotkania ciekawych ludzi, dotyku rzeczy, która pragniemy nabyć , rozkoszowania się kolorami? Hm, czy warto wszystkie te przyjemności porzucić , żeby tylko dostać coś szybciej, szybciej, szybciej …

Facebook Comments

Facebook Comments

Website Comments

  1. Małgorzata Kita
    Reply

    Wspaniałych zakupów i mnóstwa wrażeń w podróży po USA Basiu!!!! Słonecznych dni i dużo inspiracji życzę:))))

Post a comment