Rules breaking – Łamanie barier…

Mr Special Head

Nowadays people want so desperately to show that they exist, have talents and are unique. Watching programs showing talented people who can for example sing, one can ask – How come they are not famous? A few lessons with specialists, experience and … they should become popular. They are often not worse than those from colourful magazine covers…So, maybe the problem is not with having  talent or not, but with getting an idea for ourselves and finding the best key to inform the world – Here I am… And… it is not so easy…I remember I was really surprised or even devastated  when I found out that a good advertisement doesn’t need to be nice, beautiful. No, nothing like that…It must be noticeable. It can be ugly, shocking or even disgusting… Does not matter…The only thing that counts is catching the attention and thus, being remembered. That is it…. So, how far can you go to draw attention? What limits or rules can you break? All the ploys and stunts acceptable?  And who will You become , when you finally cross all the borders of good taste and propriety… Well, it is a good question…

Obecnie ludzie pragną za wszelką cenę pokazać, że istnieją, mają rozmaite talenty i są jedyni w swoim rodzaju. Oglądając programy pokazujące utalentowanych ludzi, którzy dajmy na to umieją śpiewać, można zadać sobie pytanie – Jak to możliwe, że nie są oni powszechnie znani? Parę lekcji ze specjalistami, doświadczenie i… powinni stać się popularni. Często nie są oni ani trochę gorsi niż Ci z okładek kolorowych magazynów ….A więc, może problemem nie jest posiadanie talentu lub jego brak, ale poszukanie  pomysłu na siebie i znalezienie najlepszego sposobu na poinformowanie świata – Oto jestem… I… to nie takie proste…Pamiętam, że byłam absolutnie zaskoczona, a wręcz zdruzgotana, kiedy dowiedziałam się, że dobra reklama nie musi być ładna, miła czy cokolwiek w tym rodzaju…Ona ma być zauważalna. Może być brzydka, szokująca a nawet obrzydliwa…. Mniejsza z tym… Jedyne co się liczy to przyciągnięcie uwagi i bycie zapamiętaną. To wszystko…A więc, jak daleko możesz się posunąć , aby przyciągnąć uwagę? Jakie ograniczenia i reguły jesteś gotowy złamać? Wszystkie chwyty i sztuczki dozwolone? A kim zostaniesz, kiedy już przekroczysz te wszystkie granice dobrego smaku i przyzwoitości… Dobre pytanie….

Facebook Comments

Facebook Comments

Post a comment