Paris, New York…. czyli Paryż, Nowy York…

Ari Seth CohenAdvanced Style - Photographer Ari Seth Cohen has created a collection of photos of stylish older adults.Advanced style

Where to go… Shell we follow the French or maybe I should rather say  Paris path….From sources which I know, it is quite a conservative option. I don’t feel I am conservative, still, it is close to my preferences….Here, aging means resigning from a lot of things  - using smaller jewelry, wearing simpler haircuts, simpler designs, plain colors, controlled number of items of clothes, gymnastics, diets etc… Natural, natural, natural…Sounds reasonable…. still dull… Well, in fact visiting Lyon last summer,  I saw beautiful French women full of fantasy, but not grotesque , worth noticing , observing, remembering…Free and natural in their behavior …Still, far from the French style stereotype … So…What about our path to follow… American? Full of colours, unlimited fantasy, jewelry…quite huge, no matter how old we are…who cares …. Crazy mix of patterns, fabrics…Of course that is another stereotype…To be honest I like it….

So…shell we prepare for ageing? Yes, why not…But I strongly believe that aging means understanding, observing our body but also opening for joy of the whole world !  Meeting interesting people, not wasting time on dull and silly, aggressive creatures, who thanks to hatrage somehow justify their existence … AND let us follow the idea that  WE DESERVE ALL THE BEST!

Jaką drogą podążyć … Może obrać ścieżkę francuską czy ścisłej mówiąc paryską…. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to raczej konserwatywna opcja. Nie uważam się za osobę konserwatywną, ale ten typ wydaje mi się najbliższy…Starzenie się oznacza tam rezygnację z bardzo wielu rzeczy – stosowanie mniejszej biżuterii , noszenie prostszych fryzur, prostszych styli, czystych kolorów, kontrolowanej liczby sztuk garderoby, gimanastyka, dieta itc…Naturalnie, Naturalnie, Naturalnie…Brzmi rozsądnie …. tyle, że trochę nudnawo…Faktem jest, że będąc w Lyonie zeszłego lata, widziałam piękne Francuzki pelne niewyobrażalnej fantazji, ale absolutnie nie groteskowe, warte zauważenia , poobserwowanią i zapamiętania …. Jakże otwarte i naturalne w swoim zachowaniu… Le tak oddalone od francuskiego stereotypu … Więc…Jaką ścieżką podążyć … Amerykanską? Pełnia kolorów, wzorów , bezgraniczna fantazja, biżuteria … przeogromna, bez względu na nasz wiek… A  co tam…Szalony mix wzorów , tkanin…Oczywiście to kolejny stereotyp, ale wiecie  o lubię go…

A więc…czy mamy się przygotować na upływ czasu?  Tak, czemu nie…Ale… jestem głęboko przekonana, źe starzenie się oznacza zrozumienie, obserwowanie swojego  ciała, ale rownież otwarcie się na radość całego świata ! Spotykanie się z   ciekawymi ludźmi,, nietracenie czasu na stworzenia nudne, niemądre i agresywne, które jakoś dziwnie poprzez agresję usprawiedliwiają swoje istnienie… I….pozwólmy sobie na życie zgodnie z ideą  - ZASŁUGUJEMY NA TO CO NAJLEPSZE!

ADVANCED STYLE: Gitte Lee : The Art of Personal StylePinterest

Facebook Comments

Facebook Comments

Website Comments

  1. Małgorzata Kita
    Reply

    Witaj Basiu, właśnie spowodowałaś moje spotkanie z kimś niezwykłym: Victor Sheleg – malarstwo!!! Byłam
    przekonana, że za tym musi stać kobieta… Piękne, wibrujące, linearne i.. nasycone kolorem. Wspaniałe
    po prostu. Dzięki Basiu!!!!! Sprawiłaś, że zatęskniłam za ART…..

Post a comment